Sahte Polislere Gerçek Polis Baskını! Sahte Polislere Gerçek Polis Baskını!

TCMB Başkanı Kavcıoğlu yaptığı değerlendirme toplantısında; "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükselttik. Bir önceki Rapor dönemine göre Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarına bağlı güncelleme enflasyon tahminini 5,5 puan artırırken; gıda fiyatları varsayımındaki artıştan 2,8 puan katkı gelmektedir. Diğer yandan, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar, büyük ölçüde alkol-tütün fiyatları ile elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış kaynaklı olarak yıl sonu enflasyon tahminini 2,1 puan yukarı çekerken başlangıç koşullarındaki güncellemenin enflasyon ana eğilimine katkısı tahminler üzerinde 9,3 puan artışa neden olmuştur. Ayrıca, çıktı açığındaki güncellemenin ise tahminlerimize 0,1 puan aşağı yönlü katkısı olmaktadır. 

2023 yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 8,2’den yüzde 12,9’e yükselttik. Başlangıç koşullarındaki güncellemenin enflasyonun ana eğilimine etkileri, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini 1,9 puan artırmaktadır. Diğer yandan, gıda enflasyonu varsayımındaki güncelleme, tahmini 0,7 puan yukarı çekmektedir. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları tahmine 2,2 puan yükseltici yönde katkıda bulunurken, çıktı açığındaki güncellemeler 0,1 puan düşürücü yönde etkilemektedir." dedi.

kapak_104006-1

Para ve Kur Politikası hakkında da konuşan TCMB Başkanı; "

Liralaşma Stratejimizin temel hatlarına 2022 yılı Ocak Enflasyon Raporunda yer vermiştik. Hanehalkı, firma ve banka bilançolarında milli paramızın ağırlığının kalıcı olarak artması ve ülkemizde tek ödeme aracının Türk lirası olması liralaşma stratejimizin nihai hedefidir.

Bildiğiniz gibi liralaşma stratejisi kapsamında gözden geçirme süreci tamamlanan bir dizi uygulamayı yakın zamanda hayata geçirdik. Türk lirası yükümlülükler için tutulan zorunlu karşılıkların sadece Türk lirası ile tesisi prensibi doğrultusunda, döviz cinsinden tesis edilmesi imkânını sonlandırdık. Reeskont kredilerimizin net ihracatçı firmalar için yalnızca belirlenen Türk lirası cinsi harcama alanlarında kullanımına izin vererek, Merkez Bankasının fonlaması kaynaklı yabancı para talebi oluşmamasını ve reeskont kredilerinin amacına uygun değerlendirilmesini sağladık. 

2021 yılı Aralık ayında yabancı para ve altın mevduatların TL’ye dönüşümünü destekleyerek, TL mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım attık. Bu uygulama banka bilançolarındaki TL payını artırırken fonlama vadesini uzattı. Uygulamanın banka bilançolarını güçlendirmesi yoluyla finansal istikrara katkısını net bir şekilde görmekteyiz.

Liralaşma stratejimizin önemli bir bileşeni de uygun maliyetli ve uzun vadeli kredilerin üretim, yatırım ve ihracat artışlarıyla sürdürülebilir fiyat istikrarını desteklemesidir. Uzun vadeli ve uygun maliyetli Türk lirası kredilerin doğru bir kompozisyonla ve tabana yayılmış olarak iktisadi faaliyetle buluşması için makroihtiyati araçlarımızı güçlü bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz.

Liralaşma stratejisi kapsamında gözden geçirme süreci devam eden likidite yönetiminin teminat yapısına yönelik atılacak adımlar teknik ekiplerimiz tarafından tamamlanmıştır. Çok yakın bir dönemde Para ve Kur Politikası metnindeki yol haritamız ile uyumlu olarak fonlama yapısında Türk lirası cinsinden kıymetlerin teminat olarak kullanımını ve talebini artırıcı ek adımlarımızı devreye alacağız.

Diğer taraftan Merkez Bankası olarak liralaşma kapsamında firmalarımızın ödemelerini Türk lirası ile yapmalarını önemsiyoruz. Para ikamesinin ve dövize endeksleme davranışının parasal aktarımı verimsizleştiren ve enflasyonu artıran zararlarının farkında olarak bu konuda son dönemde atılan adımları değerli buluyoruz.

Sağlam, güçlü ve istikrarlı Türk Lirasının altyapısını sağlamak kalıcı fiyat istikrarı hedefimize doğru en öncelikli eşiktir. Bir bütün olarak para politikası araçlarımızın etkinliğini arttıracak kapsamlı çalışmaları tüm taraflarla birlikte yürütmekteyiz. Nihai amacımız bütün ekonomik birimlerimizin her türlü kararlarında lira dışında hiçbir para birimine gerek duymadan Türk lirası ile tasarruf yapabildikleri, tüm finansal kararlarını Türk lirası ile alabildikleri bir finansal mimariyi tamamlamaktır." diyerek para ve kur politikaları hususundaki yol haritalarını dile getirdi. 

TCMB Başkanın açıklamalarını değerlendiren ekonomi uzmanları; yaz aylarında Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin'deki karantina uygulaması ve Osman Kavala Davası'nın önümüzdeki süreçte uluslararası yansımalarının ekonomide dalgalanmalara neden olacağını dile getirdiler. Türkiye'nin 2023 Genel Seçim sathına girdiğini dile getiren ekonomi uzmanları; seçim ekonomisinin  de görünürde bir rahatlamaya ama genelde ise daha ağır bir ekonomik yüke sebep olacağını belittiler. İç ve dış politkada yaşanacak gelişmelerin TCMB'nın tahminlerinin tutmacağı ve enflasyonun daha yukarlarda seyredeceğini dile getirdiler. 

Editör: Mehmet IŞIK