WhatsApp Image 2022-06-06 at 17.54.25Mehmet IŞIK

(Tarihçi, Yazar)

Kahramanmaraş’ta 1982 yılında doğdu. Kahramanmaraş’taki eğitimini, tamamladıktan sonra 2000 yılında ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdi. Bir süre sonra okulunu değiştirdi. İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Özel Eğitim Kurumları’nda Tarih Dersi ve Önemi” adlı yüksek lisans tezini hazırladı ve mezun oldu. Akademik çalışmalarına kısa bir süre ara vererek çeşitli özel kurumlarda tarih ve sınıf öğretmenliği yapan Mehmet IŞIK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Kürsüsünde “Siyaset ve Şenlik 1836 Sûr-ı Hümâyunu” adlı Yüksek Lisans Tezini hazırladı ve kitaplaştırdı.

Yerel ve ulusal kanallarda birçok TV ve radyo programına konuk olan Mehmet IŞIK, AKSU Tv’de Tarihin Satırları Araları ( 2 Sezon) ve Tarihten Notlar adlı programları yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Çok sayıda edebiyat-kültür-sanat dergisinin yayın kurulunda vazife aldı. Dergilerde, haber sitelerinde ve yerel gazetelerde makaleleri ve öyküleri yayımlandı.

Çok sayıda STK’nın kuruluşunda ve yönetiminde görev alan Tarihçi Yazar Mehmet IŞIK; Mavi Düşünce Derneği’nin başkanlığını yürütmektedir.

Mehmet IŞIK, Beytepe Eğitim Danışmanlık ve Yayıncılık şirketini kurdu. Yazarlık Atölyesi, Editörlük ve Yayın Danışmanlığı faaliyetlerinin yanında www.marasgazete.com internet haber sitesinin sahibi ve genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

Evli ve üç çocuğu olan Mehmet IŞIK, 19 kitap yazdı. 30’dan fazla kitabın editörlüğünü ve yayın danışmanlığını üstlendi. Türk kültürü, sanatı, tarihi ve edebiyatı alanında çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

 

Yayınlanan Kitaplar

1-Bir Ulu Destan Çanakkale 1915,

2-Vatan Sevdalısı Atatürk,

3-Türkiye’nin Derin Tarihi,

4-Türklerin Kültür Kökenleri ve Etnik Yapısı,

5-Gölgede Gizlenen Sevgili/Deneme,

6-Osmanlı Tarihi/İğneli Tahtın Sultanları,

7-Bizans’ta Çanlar Sustu-1453/Cihan Fatihi Sultan II. Mehmed (Roman),

8-Haremde İktidar Savaşları,

9-Mihrimah Sultan/Osmanlı’da Siyaset ve Şenlik 1836 Sur-ı Hümayunu,

10-Teşkilat-ı Mahsusa Uyanıyor (Roman) ,

11-Teşkilat-ı Mahsusa Operasyon (Roman),

12-Teşkilat-ı Mahsusa Son Oyun (Roman)

13-Ölüm Uykusu Sarıkamış Harekâtı,

14-Son Türkmen/ Yavuz Sultan Selim’in Sırdaşı (Roman),

15-Sultan II. Abdülhamid/Son Kudretli Hünkâr,

16- İstiklalin Öncüleri/Kurtuluş Savaşı’nda Maraş

17-Sancak İstiklal (Roman)

18- Enver Paşa (Roman)

19- Kütüphane Okuyan Adam/Mükrimin Halil Yinanç (Roman)