Bugün aşure günü. Arapça "aşara" kelime kökünden türetilmiş bir kelime. Aşaranın Türkçe karşılığı on.

Bugün aşure günü. Arapça "aşara" kelime kökünden türetilmiş bir kelime. Aşaranın Türkçe karşılığı on.

Rivayete göre Nuh Peygamber kendine inanan insanlarla ve her hayvandan bir çiftle bir gemiye biner. Aradan bir müddet geçtikten sonra ellerindeki erzak tükenmek üzeredir. Hiçbiri yemek yapacak miktarda değildir. Hangi malzemeden ne kadar kaldıysa hepsini bir tencerede pişirirler. Aşure çorbası olur.

Biz aşureyi tatlı niyetine yiyoruz; ama aslı tuzlu bir çorbadır.  

Aşure gününün bereketli bir gün olduğuna inanır, eve en az on kalem şey alırız.

Abdest almak, ad almak, ağzından bal almak, akıl almak, aklını başına almak, dua almak, feyiz almak, gönül almak, selam almak, yer almak gibi belki deyimlerden de nasibimizi alırız.

Darda olanların Nuh Peygamberin tufandan, Eyüp Peygamberin hastalıktan, İbrahim Peygamberin ateşten, Yunus Peygamberin balığın karnından kurtulduğu gibi kurtulmalarını dilerim.

Düşmanı olanların Musa Peygamberin Firavun'dan kurtulduğu gibi kurtulmalarını dilerim.

Hata yaptığını fark edenlerin Hazret-i Adem Peygamber gibi tövbe ederek yanlıştan dönmelerini dilerim.

Tüm insanlığın Hazret-i İsa gibi yükselişini dilerim.  

Tüm insanlığa aşure tadında, aşure bereketinde güzel günler dilerim. Aşure günümüz mübarek ola.

Selametle...